Milanowski Klub Brydża

Z  przyjemnością  informujemy,  2  października  2019  nastąpiła  inauguracja  Milanowskiego Klubu Brydza. Rozpoczęliśmy elegancko i z przytupem, w części artystycznej wystąpiła ze swoim pięknym głosem Pani Aleksandra Boniecka, a na instrumencie perkusyjnym, kaho-nie, akompaniował jej nasz Burmistrz, Pan Piotr Remiszewski. Gościliśmy osobistości, takie jak Pani Małgorzata Maruszkin, rzeczniczka prasowa Polskiego Związku Brydża Sportowego, sędzia - Pan Włodzimierz Rutkowski i wielu innych. 


Po ciepłych wystąpieniach organizatorów i Burmistrza Miasta Milanówka rozpoczęliśmy to, co w Klubie Brydża powinno dominować – rywalizację w tą najlepszą na świecie grę umy-słową, jedyną, w której komputer przegrywa z człowiekiem.


Nasze spotkania odbywają się w środy i soboty od 16.00 do 22.00, albo do ostatnich dwóch par. Gorąco zapraszamy wszyskich miłośników brydża do wspólnej gry i do wstępowa-nia w poczet członków Klubu! 


Grażyna Śniadewicz 


kontakt telefoniczny 501 376 558 

Learn more